Minishow

Tại Công Viên Ấn Tượng Hội An du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thú vị và được hoà mình vào dòng lịch sử thông qua các minishow (show diễn mang tính tương tác) như: chuyện tình Bà Chúa Tằm Tang, Ngọc Hoa Công Chúa kèn chồng, Ông Trại Hò đánh hổ, Khoái hoạt lâm,... trực tiếp tương tác với cuộc sống của người dân Hội An, với không khí lễ hội lịch sử đặc sắc của thương cảng phố Hội thế kỷ 16-17.

Minishow: Ông Trại Hò đánh hổ