Khách sạn

Khu vực lưu trú trong Công Viên Ấn Tượng Hội An dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác vào quí I năm 2019

Khi dịch vụ khách sạn hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu lưu trú trải nghiệm nhiều hơn tại Công Viên Ấn Tượng Hội An