Giá vé vào công viên

Giá vé giai đoạn 1/1/2018 đến 30/4//2018

Giá vé cho ngày thường (thứ 2,3,4,5,6)

Khách địa phương (Quảng Nam và Đà Nẵng): 300.000đồng

Khách du khách: 500.000đồng

Giá vé cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật)

Khách địa phương (Quảng Nam và Đà Nẵng): 400.000đồng

Khách du khách: 600.000đồng

Giá vé khách VIP (ngồi vị trí trung tâm)

Giá vế: 900.000đồng

Chương trình sẽ được biểu diễn từ 7h đến 8h20 hàng đêm